El-teknik A/S:


Et velrenommeret firma med 50 års erfaring.

Vi har ry for at have en god service, hvilket bringer os vidt omkring.

Mange af vores kunder har henvendt sig på anbefaling fra andre kunder.

Vi er et godt team på fire montører og en kontordame der passer telefon og kontor.


Kontakt os på mail eller
ring på tlf. 36 17 86 88
eller på tlf. 47 38 12 42.

Sidste udkald for sikkerhedstjek

Senest 1. juli skal alle HFI- og HPFI-anlæg leve op til de nye lovkrav. Alle skal have installeret fungerende afbrydere, der sikrer mod stød fra elektriske installationer.

Test HPFI afbryderen 2 gange om året

En afbryder kan i sidste instans redde liv, hvis der opstår en fejl i de elektriske apparater. Afbryderen er normalt anbragt sammen med sikringerne.

Få tjekket din eltavle

Seneste kampange fra El-teknik A/S tilbyder et prisstærkt tjek af Eltavlen.

Se kampagnen her.

El-teknik A/S med i forreste linie

Igennem investeringer og uddannelse sikrer El-teknik A/S at vi kan levere den bedste service og de dygtigeste folk.