El-teknik A/S


Rødovre
Rødovrevej 43
2610 Rødovre
Tlf. 36 17 86 88

Nordsjælland
Slangerupvej 11
3550 Slangerup
Tlf. 47 38 12 42

Fax 36 17 83 88

elteknik@el-teknik-as.dk

Sidste udkald for sikkerhedstjek

Senest 1. juli skal alle HFI- og HPFI-anlæg leve op til de nye lovkrav. Alle skal have installeret fungerende afbrydere, der sikrer mod stød fra elektriske installationer.

Test HPFI afbryderen 2 gange om året

En afbryder kan i sidste instans redde liv, hvis der opstår en fejl i de elektriske apparater. Afbryderen er normalt anbragt sammen med sikringerne.

Få tjekket din eltavle

Seneste kampange fra El-teknik A/S tilbyder et prisstærkt tjek af Eltavlen.

Se kampagnen her.

El-teknik A/S med i forreste linie

Igennem investeringer og uddannelse sikrer El-teknik A/S at vi kan levere den bedste service og de dygtigeste folk.